Menu

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Propozície postupne dopĺňame.

REGISTRÁCIA

Registrovať sa je možné cez online formulár zverejnený na www.cykloklubnizna.sk od 1.apríla 2019 do 20.mája 2019 (v prípade Diamantového balíčka s ubytovaním - do naplnenia ubytovacích kapacít).

Po vyplnení formulára príde každému účastníkovi na email, ktorý zadal v prihláške, suma, ktorú je potrebné zaplatiť, číslo účtu a sumarizácia registrácie. /

Sumarizáciu je potrebné vytlačiť a priniesť vo štvrtok na prezentáciu.

Po zaplatení účastníckeho poplatku príde účastníkovi ešte jeden potvrdzujúci email o prijatej platbe.

Účastnícky poplatok je nutné zaplatiť do 3 týždňov od registrácie. Po tejto lehote sa registrácia zruší.


PREZENTÁCIA

Prezentácia účastníkov sa bude konať vo štvrtok 6.6. 2019 od 16:00 do 22:00 v priestoroch hotela ARMAN.

Každý účastník je povinný vytlačiť si kópiu registračného emailu tak, aby bolo viditeľné identifikačné číslo.

Vydávanie štartovných balíčkov bude prebiehať systémom “z ruky do ruky” - PDF sumarizáciu účastník vymení za štartovný balíček. Bez vytlačenej sumarizácie nebude možné vydať účastníkovi štartovný balíček.

Opäť bude možné prevziať štartovné balíčky aj za kolegov z tímu, je však potrebné mať vytlačenú kópiu ich sumarizáciu registrácie.


DOKLADY A POISTENIE

Každý účastník musí mať platný cestovný pas alebo občiansky preukaz. Účastníci do 18 rokov sa môžu akcie zúčastniť len v sprievode zodpovedného dospelého alebo s písomným súhlasom rodiča, ktoré žiadame poslať mailom alebo predložiť pri prezentácií.

Peniaze sa môžu vyvážať podľa platných predpisov SR.

Podujatie nie je poistené voči krádeži batožiny, úrazu a úmrtiu, každý účastník sa zúčastňuje na podujatí na vlastné riziko, doporučujeme sa pripoistiť v uvedených prípadoch v rámci Slovenska a Poľska.

Všetky trasy podujatia sa uskutočnia za normálnej cestnej premávky, / okrem piatkovej etapy po území SR/ preto upozorňujeme na dodržiavanie uvedenej vyhlášky i predpisov o vybavení bicykla.


JAZDA V POĽSKU

Podobné predpisy platia aj v Poľsku, no špeciálne pre nás platí zákaz jazdenia v skupinách väčších ako 20 cyklistov, a 200 metrov od seba. Používanie alkoholických nápojov a omamných látok je samozrejme taktiež zakázané.


UBYTOVANIE

Z prevádzkových dôvodov nie je možné prespať vo štvrtok v telocvični základnej školy v Nižnej. Vhodné ubytovanie nájdete v príspevku v sekcií Aktuality.

Ubytovanie v Ždiari bude pre účastníkov s Diamantovým balíčkom zabezpečené v penziónoch a hoteloch. Rozdelenie ubytovanie bude zverejnené na stránke Cykloklubu Nižná, najneskôr 3 dni pred zahájením akcie.

Účastníci budú ubytovaní spolu, ak v prihláške poznačili názov svojho tímu.

Účastníci môžu požiadať emailom organizátorov o umiestnenie do vybraného penziónu (okrem hotela Magura) a ak to bude kapacitné možné, bude im vyhovené.

Upozorňujeme, že zo včasného zaplatenia účastníckeho poplatku alebo zaslaním požiadavky nevzniká účastníkovi nárok k uprednostnenému ubytovaniu do jeho vybraného penziónu, ale budeme sa snažiť.

UPOZORNENIE: V prípade poškodenia inventáru v ubytovacom zariadení, je povinný účastník uhradiť majiteľovi plnú nahradu škody a Organizátor nenesie za škody žiadnu zodpovednosť.


BATOŽINA

Prevoz batožiny k jednotlivým penziónom je zabezpečený pre účastníkov, ktorí majú zaplatený Diamantový účastnícky poplatok.

Každá batožina pred naložením do auta musí mať správne a úplne vypísaný identifikačný štítok obdržaný pri prezentácií – inak nebude obsluhou naložená k preprave!

Pri ceste naspäť treba nechať správne označenú batožinu na recepcii penziónu, v ktorom býval účastník, do 8:00 hod.

Účastníci s iným typom registrácie majú možnosť si dokúpiť prevoz batožiny za poplatok 5.-€. Dokúpená batožina sa bude vykladať a nakladať (nedeľa do 7:30)iba pri hoteli Magura.

Vykladacie miesta pre cestu naspať: železničná stanica Poprad v čase od 9:30 do 10:00,
železničná stanica Liptovský Mikuláš v čase od 12:00 do 14:00, (v prípade nevyzdvihnutia batožiny do určeného času bude batožina uložená v úschovni batožiny),
Nižná pri hoteli ARMAN v čas od 14: do 18:00 (V prípade nevyzdvihnutia, bude batožina uskladnené na recepcii hotela).
Ak si účastník nevyzdvihne batožinu včas, bude uskladnená na jeho vlastné náklady.


STRAVOVANIE

Pri registrácií účastníci obdržia kartičku s trhacími stravovacími lístkami podľa zvoleného typu registrácie. Lístky je potrebné odovzdať na príslušné miesto pri výdaji jedla.

- vo štvrtok je možnosť zaistiť si menu v mieste prezentácie - hoteli Arman (záujem je nutné zaznačt v prihláške)
- v piatok po príchode k hotelu Magura je zabezpečený guláš ( nutné predložiť listok )
- v sobotu večer je zabezpečené opekanie klobás pri táboráku ( nutné predložiť lístok )
- raňajky sú zabezpečené v každom penzióne (nutné predložiť lístok)
- ostatné stravovanie je možné aj v hoteli Magura a okolitých reštauráciách v obci Ždiar


NEÚČASŤ

Vrátenie plného poplatku je možné len do 20.5. - koniec oficiálnej registrácie. Po tomto dátume bude možná len výmena za iného učastníka.

Ak sa učastník nezučastní na akcií, môžeme mu štartovný balíček zaslať na vlastné náklady poštou, môže mu ho prevziať ním poverená osoba alebo bude uskladnený u nás po dobu dvoch týždňov na osobné vyzdvihnutie (alebo osobná dohoda).

V prípade neohlásenej neúčasti na podujatí sa poplatok nevracia.

Organizátor si v prípade väčšieho záujmu vyhradzuje právo výberu účastníkov podľa poradia prichádzajúcich platných prihlášok do stanoveného limitu. Prihlásené skupiny, alebo jednotlivci budú o nezaradení písomne informovaní do konca mája 2019 a bude im vrátený plný poplatok.


ÚČASTNÍCKE NÁRAMKY

Každý účastník dostane v štartovacom balíčku identifikačný náramok. Žiadame všetkých účastníkov, aby tento náramok nosili viditeľne počas celého podujatia vrátane nedeľnej cesty späť. Účastníkom bez náramku nebude poskytnuté občerstvenie a servis na ceste.


TRIČKÁ A DOPLNKY

Výmena tričiek nebude pri prezentácií možná. Výmena a dokúpenie tričiek bude možné v piatok a v sobotu večer v hoteli Magura. Rovnako tak bude možné dokúpiť si ostatné doplnky do vyčerpania zásob.


SERVIS A OPRAVY

Organizátor akcie nezabezpečuje náhradné diely a súčiastky na bicykle. V prípade poruchy účastník môže zavolať doprovodnému vozidlu. Kontakty budú uvedené v propozíciach, na webe, na Facebooku. Bude možné si všetky kontakty stiahnuť do telefonu.


ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE

Počas trvania celej akcie je k dispozícii doktor a zdravotník, ktorí pôjdu v jednom zo zabezpečovacích vozidiel. Kontakty budú uvedené v propozíciach, na webe, na Facebooku. Bude možné si všetky kontakty stiahnuť do telefonu.


PARKOVANIE

Účastníkov 52. ročníka Okolo Tatier žiadame, aby vo štvrtok a piatok NEPARKOVALI svoje autá pred hotelom Arman, kde sa bude vo štvrtok program a v piatok slávnostné otvorenie podujatia. Parkovanie pre hotelových hostí je vytvorené na boku budovy. Pre účastníkov podujatia, sú k dispozícii parkovacie plochy na jednosmernej ulici Nová Doba a v okolí hotela Arman (po štarte akcie je možné obsadiť parkovacie plochy aj pred hotelom). Ďalej je možné bezpečne parkovať pred budovou železnice, ktorá je monitorovaná obecnými bezpečnostnými kamerami.


MÁŠ OTÁZKU OHĽADOM PODUJATIA??

NAPÍŠ NÁM

Nehanbi sa na nás obrátiť s akoukoľvek otázkou

PODUJATIE

MILOŠ KUBOŠ
0902 972 263
kubos.milos@gmail.com

REGISTRÁCIA

LENKA OPÁTOVÁ
0911 394 457
lenka.opat@gmail.com

ORGANIZÁCIA

IVAN OPÁT
0903 187 923
ivan.opat@gmail.com